Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ít nhiềuadv
a little

[ít nhiều]
more or less
Tôi cũng hiểu ít nhiều những gì cô ta đang đề cập
I understood more or less what she was talking about
Điều đó ít nhiều nằm trong dự kiến
It was more or less expectedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.