Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn


[đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn]
tục ngữ
in for a penny, in for a pound; over shoes over bootsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.