Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh chuyên ngành (Vietnamese English Specialization Dictionary)
đenta


Lĩnh vực: toán & tin
delta
 • biên độ đenta: delta amplitude
 • cộng hưởng đenta: delta resonance
 • đenta x: delta x
 • điều biến đenta: delta modulation
 • điều biến đenta nén-giãn: companded delta modulation (CDM)
 • electron đenta: delta electron
 • hạt đenta: delta particle
 • hàm đenta: delta function
 • hiệu ứng E đenta: delta E effect
 • hợp kim đenta: delta metal
 • khối lượng hạt đenta: delta mass
 • mạch đenta: delta network
 • mạng đenta: delta network
 • phương pháp đenta: delta method
 • sắt đenta: delta iron
 • sự điều biến đenta: delta modulation (DM)
 • sự điều biến đenta xung: pulse delta modulation
 • tia đenta: delta rays
 • vòng đenta (anten): delta loop
 • địa mang đenta
  deltageosyncline
  lồi đenta xương cánh tay
  deltoid ridge
  lồi đenta xương cánh tay
  tuberositas deltoldea humeri
  mạch đenta
  mesh  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.