Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
đi chân


aller à pied
đi chân đất
aller pieds nus
đi chân không
nu-piedsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.