Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
điều kiện tiên quyết


[điều kiện tiên quyết]
sine qua non; essential condition; precondition; prerequisite
Kiến thức ngoại ngữ không phải là điều kiện tiên quyết
A knowledge of foreign languages is not a prerequisiteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.