Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
訾(1)


訾(1)  
Hán Việt: ti [zī]
(văn) Khuyết điểm, nhược điểm, thiếu sót
Tính toán, cân nhắc, đánh giá
(Thức ăn) tồi, đạm bạc, sơ sài
[Zi] (Họ) Ti. Xem 訾 [zê].


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.