Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bổ dụngverb
To appoint, to name

[bổ dụng]
động từ
To appoint, to name, to nominateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.