Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butterfly-screw
butterfly-screw
['bʌtəflai'skru:]
danh từ
(kỹ thuật) ốc tai hồng


/'bʌtəflai'skru:/

danh từ
(kỹ thuật) ốc tai hồng

Related search result for "butterfly-screw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.