Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cliquishness
cliquishness
['kli:ki∫nis]
danh từ
tính chất phường bọn, tính chất bè lũ, tính chất kéo bè kéo đảng


/'kli:kiʃnis/

danh từ
tính chất phường bọn, tính chất bè lũ, tính chất kéo bè kéo đảng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.