Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drive in


    Chuyên ngành kỹ thuật
đóng (đinh)
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
bắt (vít)
xoi rãnh dẫn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.