Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
du cônnoun
Hooligan; rough

[du côn]
danh từ
corner-boy; bully-boy; hooligan; hoodlum; rogue; rascal; rowdy; roughneckGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.