Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack-screw
jack-screw
['dʒækskru:]
danh từ
(kỹ thuật) kích vít(kỹ thuật) vít nâng, kích vít

/'dʤækskru:/

danh từ
(kỹ thuật) kích vít

Related search result for "jack-screw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.