Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jazz band
jazz+band
['dʒæz'bænd]
danh từ
ban nhạc ja


/'dʤæz'bænd/

danh từ
ban nhạc ja

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jazz band"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.