Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lingo


/'liɳgou/

danh từ, số nhiều lingoes

/'liɳgouz/

(từ lóng) tiếng lóng, tiếng la khó hiểu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lingo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.