Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screw press
screw+press
['skru:'pres]
danh từ
(kỹ thuật) máy ép kiểu vít


/'skru:pres/

danh từ
(kỹ thuật) máy ép kiểu vít

Related search result for "screw press"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.