Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
switch off


    Chuyên ngành kỹ thuật
cách ly
cúp
ngắt
ngắt điện
vặn
    Lĩnh vực: toán & tin
vặn, tắt, cúp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.