Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
switch on


    Chuyên ngành kỹ thuật
bật
bật lên
bật máy
đóng
đóng mạch
đóng máy
mở
    Lĩnh vực: điện
bật điện
đóng điện
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
đóng mạch điện
mở điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.