Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
American crow


noun
common crow of North America
Syn:
Corvus brachyrhyncos
Hypernyms:
crow


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.