Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Anne Mansfield Sullivan


noun
United States educator who was the teacher and lifelong companion of Helen Keller (1866-1936)
Syn:
Sullivan, Anne Sullivan
Instance Hypernyms:
educator, pedagogue, pedagog


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.