Chuyển bộ gõ


Từ điển Y Khoa Anh Việt - English Vietnamese Medical Dictionary
btain


| btained
| btaining
| btains |
Ngoại động từ
đạt được, thu được, giành được, kiếm được
Nội động từ
đang tồn tại, hiện hành, thông dụng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.