Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bunji-bunji


noun
Australian timber tree whose bark yields a poison
Syn:
Flindersia schottiana
Hypernyms:
silver ash


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.