Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cerastes
danh từ
(động vật) rắn độc có gai trên mắtcerastes
[si'ræsti:z]
danh từ
(động vật) rắn độc có gai trên mắtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.