Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
child molester


noun
a man who has sex (usually sodomy) with a boy as the passive partner
Syn:
pederast, paederast
Derivationally related forms:
paederastic (for: paederast), pederastic (for: pederast)
Hypernyms:
pervert, deviant, deviate, degenerate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.