Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
dicoumarol


noun
an anticoagulant drug that has now been largely replaced by warfarin
Syn:
dicumarol
Hypernyms:
anticoagulant, anticoagulant medication, decoagulant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.