Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
digital/'didʤitl/

tính từ

(thuộc) ngón chân, (thuộc) ngón tay

(thuộc) con số (từ 0 đến 9)

danh từ

phím (pianô)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "digital"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.