Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Dumetella


noun
catbirds
Syn:
genus Dumetella
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Mimidae, family Mimidae
Member Meronyms:
catbird, grey catbird, gray catbird, Dumetella carolinensis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.