Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gà luộc


[gà luộc]
danh từ
plain boiled chicken
gà luộc chấm muối chanh
boiled chicken dipped in salt and lemonGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.