Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
glutinosity


noun
the property of having a viscosity like jelly
Syn:
gelatinousness, glutinousness
Derivationally related forms:
glutinous (for: glutinousness), glutinous, gelatinous (for: gelatinousness)
Hypernyms:
viscosity, viscousness

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.