Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grow on trees
grow+on+trees
thành ngữ
nhiều, dễ có được
Don't spend so much - money doesn't grow on trees, you know
Đừng phung phí quá - tiền đâu phải là rơm rác, anh biết đấyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.