Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lẵng nhẵng


refuser de se séparer; refuser de quitter
Thằng bé lẵng nhẵng theo mẹ
l'enfant suit sa mère en refusant de la quitterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.