Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lao tư


Lao tư dưỡng lợi
(từ cũ, nghĩa cũ) avantageux aussi bien pour ceux qui avancent des capitaux que pour les travailleursGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.