Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
microflora


noun
microscopic plants;
bacteria are often considered to be microflora
Hypernyms:
plant, flora, plant life, microorganism, micro-organism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.