Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
nghỉ hè


Thời gian trường học đóng cửa vào cuối năm học, trong những tháng hè.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.