Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Trung - Giản thể (Vietnamese Chinese Dictionary Simplified)
quần yếm


 背带裤 <背带或背心连裤童装。>
 兜兜裤儿 <小孩儿夏天穿的带兜肚的小短裤儿。>
 开裆裤 <幼儿穿的裆里有 口的裤子。>Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.