Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
range from


    Chuyên ngành kỹ thuật
nằm trong khoảng từ
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
kéo dài ra từ
vươn ra từ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.