Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
sưu tập


I đg. Tìm kiếm và tập hợp lại. Văn thơ Nguyễn Trãi đã được sưu tập. Sưu tập tài liệu.

II d. Tập hợp những cái đã được. Một sưu tập có giá trị. Bộ sưu tập trống đồng.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.