Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet pea
sweet+pea
['swi:t'pi:]
danh từ
(thực vật học) cây đậu hoa (có hoa thơm, màu sắc rực rỡ)


/'swi:tpi:/

danh từ
(thực vật học) cây đậu hoa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sweet pea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.