Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tình ngay lý gian


[tình ngay lý gian]
thành ngữ
innocent but having the evidence against oneselfGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.