Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vô vọng


[vô vọng]
desperate; hopeless
Một cuộc đấu tranh ác liệt / vô vọng
A fierce/desperate struggleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.