Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get/have one's own back (on somebody)
get/have+one's+own+back+(on+somebody)
thành ngữ own
get/have one's own back (on somebody)
trả được thù của mìnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.