Recent Searchs...
chụp chủ động kế chân hemoglobin quadruped completed lính đánh thuê countryside primeness isonomic inviolableness malarial forget coach allegretto sandiness sheer contrapuntal transmit weighing machine immodest souari nut diễn biến continuance infiltration vũ đài ngâm vịnh salep to leave no stone unturned tranquillize khác với country dance bắt giam procedural concern anaglyphy fealty content emotional detain acupuncture pretty enjoyment liberate cloven-footed social anthropology nặng bụng taliped bố già assassinate
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.