Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
won't
won't
[wount]
(thông tục) (viết tắt) của will not


/wount/

(thông tục) (viết tắt) của will not


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.