Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
put /shove/stick one's oar in
put+/shove/stick+one's+oar+in
thành ngữ oar
put /shove/stick one's oar in
put/shove/stick one's oar
đưa ra một ý kiến, lời khuyênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.