Recent Searchs...
thoát nợ cố gắng antiperiodic bằng địa vốn điều lệ sĩ phu ước hẹn mo mới mẻ surplus value hèn chi bất di bất dịch nguyệt quế indebted chai damp-proof giấy cam kết cấc lấc guy wire thèo lẻo mắc nợ neck ca ngợi naja succory periodicity legatee huấn từ brass-works vertigo trông chừng unkink trình độ văn hoá kim giờ thâm canh thúc giục brassage nhạc giao hưởng sick as a dog retrenchment second-string scopulate > torment lanh lợi hoài bão network roll formalism 难怪 stylishness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.