Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sr


noun
the unit of solid angle adopted under the Systeme International d'Unites
Syn:
steradian
Hypernyms:
angular unit
Part Holonyms:
sphere


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.