Recent Searchs...
cầm tinh effective khố vàng tuổi tác khống cáo chế dục 生搬硬套 humble plant khổ học 生老病死 khổ sở nại stamin- công chứng 生龙活虎 discharge tube khổ sai khởi nạn mai gia chaps copsy 先见之明 为所欲为 khủng hoảng chu kỳ khủng khỉnh coercive hitlerism readdress dòm xem khử ẩn số khăn gỗ bệnh lao cù mì ontogenèse free end khăn vuông khe khắt annelida cưỡng dâm onstage yellow layer khi khu khi quan chân dung annual (general) meeting khom lưng 姑母 khi xưa khiển trách leng keng assembler directive
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.