Recent Searchs...
rùng fortunately 召見 trinity sunday vaginal receipt slightly soi sáng deserved hum húp 共鸣 father survivor telephone gut offender giới trẻ preferred building island shell manfully 举债 informed vĩ nhân transpicuous harridan weekend shark olive resinaceous deer grass stain nhóm định chức daff fluently thời khóa biểu dug tương ứng ràng rạng thê energy vàng thẫm sleeve vendor narcobuck order ovoviviparous sôi nổi hardly grade
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.