Recent Searchs...
ủy thác goof eumenides brick-field phiên âm hurried đa sầu chủng loại laboratory fossilization smoke alarm coach dog behave murmur bố già andre gide arcadia saint john protracted bankruptcy electoral interlingua brand-newness misstep carol đứng đường friction failure chia gingerbread man rub ice chest chainsaw fuck stigmatic populate trả chậm arteriole profane retired edmond de goncourt monetarist divest genus chloris láng cut back soaked infarction trumpeter swan you hear? imbecility climbing maidenhair stood corrugated iron aloud ischemia tribute afrocarpus falcata obelisk shoe lace take/feel somebody's pulse sinful giả chenopodium hybridum cuban heel buffoonish trạm y tế aristocrat high heels abruptly
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.