Recent Searchs...
iconoclast melting accommodate mewl gentlemans gentleman 転記 故弄玄虚 buddy commode 几乎 nếu có snob hygiene 征程 in memory of somebody glace put stock in something convex spectroscopy chưa đặt đít đã đặt mồm glacier bạc ác trấn phong ふんまつ priapean quyền và nghĩa vụ stress 空気清浄機 đao phủ 皮肉 disseminated sclerosis vouch さすが 国库 phọt snot head-nurse condemn decubitus ulcer rên rỉ 피아노 교습 từ đa tiết roll thiên quốc owls to athens 初期化 mexico
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.