Recent Searchs...
tabloid sâu rộng shelter got it bad relate liếm rorqual lunar global address tumbledown trung bình cheilosis baddie kết quả term correspond personalize inner tube archil fantan adenitis traitor vena cerebellum wool wifely poster appropriate roughly chasm demand nai nịt kiến tập local rubbish oxford nymphomania necessary inclusiveness hearty manoeuvre nutate flexible joint overuse practical papa doc coi trọng cordiality cycling preliminary charterhouse
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.