Recent Searchs...
ngũ cúng front army with án treo chu du orange write rice big/tall/great/large oaks from little acorns grow pig/piggy in the middle cow on business cat đối tượng calamine monday sexless start bộ y tế trù úm first/last thing fastened thấy tháng thuyền lan feudalism once gable chứng từ kế toán tên thánh thing nhuận sắc dễ tin người well conform 영장 bác sĩ pháp y con có khóc mẹ mới cho bú kính hiển vi win mít ướt xui xẻo grow out of something lệnh truy nã study ói mửa chi phí đi lại thảo dược tranh chấp deliver bình tĩnh robber neat lắp đặt
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.