Recent Searchs...
crazy khung thêu bewilder hirsute appointment dã thú tributary wold air chief-marshal snappishness trông ngóng unpaved wildcat nhụt chí delicate problem overall snobbish high-handedness fund nun wool different furious flit xin lỗi plug boiler suit cliquishness tay áo trifling clownishness violent vestiture inch by inch confused elite pinch coyness flat tempestuous junket combustible gaga aristocracy concuss sing nhiệt liệt wooly-haired generally addled ouch gà luộc inspect
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.