Recent Searchs...
nhoe nhoét chủ hôn dray horse choán languorous morose an tâm filing clerk oxford parlor grand mephaquine cảnh sát hình sự pontifical ukrainian calorimetry rira stage manure hothead hảo hán proportionable preoperative southpaw revise lax bicolour chafferer o'er excrement neckband enfolding quad bibliolatry coir insensitive equalitarianism convalescence ambivalent civvy chế discrown inpouring mash squattiness clean-bred poppa expel khuôn dinosaur oriental roach
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.