Recent Searchs...
tị nạn xe máy plot trung đông buông chính sách đối ngoại tear rhinoceros cạo râu disease persuade galluses củ gừng tuổi trẻ task oxford hand/give somebody something on a plate feature extort vàng anh comfort tổ chức threaten comic févier dostoevski opponent french horn fervid transport aulostomidae giới hạn huge gossip stone character a cat in hell's chance of doing something rarebit celebration clam distinguish suction boater ống đót pyramid manly con lật đật reflect yerevan justify upgrade intricate
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.