Recent Searchs...
tam tai гость diện tích hết nước bunker c fuel chánh văn phòng glorious nuclear reactor 茶托 白鉛礦 huy hoàng rake xung đột biên giới emulation gumbo bái tạ chartermember canarder lên cao accept a claim (to...) directive halographie 中小企業 oxide 戦国 resolving power shade head gap 装模作样 景片 bewitchery bang trưởng eye mail carrier intentionally chi phí sửa chữa 耳报神 empowered mexico ditch-water cofactor đưa ra parasol 冷嘲热讽 day-long confiscation n.c.c.j. noi nghĩa ở nhân roll appendicectomie holy grail
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.