Recent Searchs...
maroon linguistic communication jew's pitch delphic cherish woodlet misinformative mộng du hand-me-down đính hôn xẻng offending centre invigilate sarcasm triglochin genus triglochin cõng hajji releasing hormone ngạch titan bangy gánh chịu dusty listed securities erasure rọ mõm outfitting commie nạn nguyện vọng oxford observe oán trách fine-drawn bất tài bất tương xâm bần dân bầu đoàn sauce undergone bầu bĩnh bầu dục bẩn thẩn bần thần bẫy lưới bẫy sập reappoint precent bận bịu ache
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.