Recent Searchs...
心驚膽戰 kính hiển vi pearl transposability recurved dòng điện cỏ bạc đầu oxford lỗ mãng công nghệ cereal 佳期 缝制 đường thắng proportionate lugsail sweetly 精巢 due autofocus error signpost hominy simple-minded pesantran sis reddish-violet retreat sinner vi trí địa tầng wafer allopath genista raetam feast of the unleavened bread mango calisthenic vị trí noodles hệ eo biển claforan 信差 skoal ask over ketohexose qua cầu giác ngộ trúng tuyển fine-toothed 本朝 mammy slack 狡猾
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.