Recent Searchs...
physiotherapy fraudulence 果报 thần sắc bend whisk 后备 phát hiện già giận sammy disappointment message 待命 随时 ưu điểm quản lý nhà nước bow orange blackshirt arid bowtie họp imprimatur outjump 坐镇 disappointedly ói cơm belt thorough constitute đơn kiện scarf 尽管 nhất định veto let meddling short stocktaking shorts apparent kisser marinate cartwheel clown cuối cùng probable jacket expression oxford shop
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.