Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 7 二 nhị [5, 7] U+4E9B
些 ta, tá
xie1, suo4, sa1
  1. (Lượng) Số lượng không chính xác, một ít. ◇Thủy hử truyện : Lão nhi hòa giá tiểu tư thượng nhai lai mãi liễu ta tiên ngư, nộn kê , (Đệ tứ hồi) Ồng già và đứa ở ra phố mua một ít cá tươi, gà giò.
  2. (Phó) Ít, chút xíu. ◎Như: ta vi chút ít. ◇Thủy hử truyện : Thành lí, tịnh vô ta động tĩnh , (Đệ tứ thập nhất hồi) Trong thành, không có chút động tĩnh gì cả.
  3. (Phó) Dùng sau hình dung từ, biểu thị so sánh, hơn kém. ◎Như: đa ta nhiều hơn chút, dung dị ta dung dị hơn.
  4. Một âm là . (Trợ) Dùng ở cuối câu thơ thương cảm.

些須 ta tu
些微 ta viGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.