Recent Searchs...
silicone polymer oxford middle buster dishwashing machine foxglove bell ringer free-reed instrument seed catalogue đem sang bursa omentalis graduated cylinder ghèn liquidity crisis cosmic rays tennis disequilibrium memento mori church hat sixth cranial nerve hiền hoà 祿 acupuncture pile pick shrink-wrap row of beans ocean trip 鹿 究治 individuation obesity weightiness cleistogamic đi củi đi chân bonefish chanh đào chằm world war 2 tiểu luận moon curser 880 yards 400 polacca enjoy 386bsd almost gateway 2000
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.