Recent Searchs...
onset crumb lactobacille unselfishness nutmeg foxglove unwillingly monopolist upright dedifferentiation primal restaurant pipit anagram lop tàn tật put /shove/stick one's oar in hoàng hôn đui mù giày cao cổ upbeat perpetuate answer băng nhân trigger-happy pile thuốc bắc mantle bãi biển blossom đồ sứ safeness ốc xà cừ enter bird-watcher bưởi đào renal internationalistic sứ mệnh all-out natter pleasing poke list interpolar 夜长梦多 friendly bitters brewer pasquinade assistant alarm-clock vocalize polacca dusky opah amphipoda bicolor
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.