Recent Searchs...
gluey deer satsuma tree extemporarily glutinous ignore viscous nga hoàng unforgettable matting crash interwoven schtickl polarity bình chân frigid pumpernickel dynasty khởi tố adjuvant flocculation co-occur with objection direction-finder shoe-tree 孤魂 heated biographical efficient fellow orangutang lurch hao pirate geology kiloliter inclined psychokinetic humbug samolus thespesia platitudinous diarise viverricula brogue air-pocket bàn mảnh chemist contractibility discarnate insouciant mỏi mắt seal brown signally
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.