Recent Searchs...
crop-dusting humorous order softly opiacer reincarnate american apologize neither shame phratrie expected niece irish expensiveness ashamed expect slam dodecaphony star oxford devote dedicate finish truthful quần yếm light disappoint se parler lawyer cred translucent synergy bump bên cạnh đường contraindre street cred coy carry poise công giáo carriage hip hop (generation) particular knife-switch chip prudently fleur-de-lis psychology sufficiently granddaughter
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.