Recent Searchs...
viviparous nonconforming shrub 刚玉 nguyên nhân chủ quan fritillaria agrestis conduct bivalved even-toed pettifogger 杀青 outrageousness voter aback voyager thrive hàng giậu biên tập viên equivocate auction lỗi thời invidious tỉnh táo tiếp cận chân thành baritone hy sinh proverb freehold princedom injunction unimpressionable homestead thenal parapodium translate amater galantin chưa kể unsex workings ngoại truyện như sau osculate sense-centre áo phao conducting endearingly unacceptableness rườm rà autochthonal myiasis cartilaginous fish copier countess lavishness kick the bucket necrotic
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.