Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
吳越


吳越 ngô việt
  1. Nước Ngô và nước Việt ở thời Ngũ đại Trung Hoa (Tây lịch 907-978).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.