Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
復蹈前轍


復蹈前轍 phục đạo tiền triệt
  1. Giẫm lên bánh xe đi trước. Ngb Phạm phải cùng lỗi lầm của người đi trước.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.